Sociálne projekty 2013

Pridal • Zverejnené

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Tento rok bola na projekty sociálneho charakteru rozdelená suma 1280 eur, z ktorej bolo podporenych nasledujúcich päť projektov:

  1. Pomôžme deťom radovať sa (Občianske združenie Maják nádeje)
  2. Alexis – poradňa pre ženy a dievčatá (Občianske združenie Fórum života)
  3. Integračný pobyt pre deti a dospelých so svalovou dystrofiou (Organizácia muskulárnych dystrofikov)
  4. Podpora služby Nízkoprahového denního centra SCHOD – pomoc potřebným (Charita Šternberk)
  5. Duchovná obnova pre Rómsku mládež Jarovnice alebo Výlet pre mladých Rómov (Občianske združenie Jarovnice)
Veríme, že aj vďaka našej podpore prinesú vyššie spomenuté projekty dobré ovocie vo forme pomoci tým najnúdznejším.
V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.
Zoznam podporených projektov v roku 2012 môžete nájsť tu.Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…

 

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka