Sociálne projekty 2012

Pridal • Zverejnené

Slovenská katolícka misia v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od Vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku a v Čechách. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným. Detaily týkajúce sa bankového účtu, na ktorý môžete Vaše pravidelné alebo jednorázové príspevky zaslať nájdete v časti Kontakt.

V roku 2012 bolo výberovou komisiou Farskej rady prerozdelená čiastka 1160 eur pričom bolo podporených nasledujúcich 6 projektov:

  • Pomôžme deťom radovať sa (organizácia Maják nádeje)
  • Zakúpenie špeciálnej autosedačky (Dominik Brna)
  • Divadelný most (organizácia Domov sociálnych služieb Karola Matulaya)
  • Pomoc núdznym (organizácia Marta)
  • Poskytovanie odborného poradenstva (organizácia Fórum života)
  • Zakúpenie hygienických potrieb (organizácia Inštitút Krista Velkňaza)

Ďakujeme za Vašu podporu a Vaše charitatívne cítenie!

Lebo núdznych budete mať vždy medzi sebou

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka