Slávnosť 1. Sv. prijímania v nedeľu 9.6.

Pridal • Zverejnené

Na budúcu nedeľu v našom spoločenstve prvýkrát prijmú deti, ktoré sa pripravovali, sväté prijímanie.

Pozývame Vás zúčastniť sa tejto slávnosti. Zároveň budeme sláviť slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka