Roráty – sobotné ranné omše o 8h

Sväté omše v advente na úsvite – „roráty“ – budú soboty o 8.00 hod.

Označenie „roráty“ pochádza z introitu adventnej votívnej svätej omše k Panne Márii – bohoslužba sa totiž začína slovami: „Rorate coeli desuper“ ( „Roste, nebesá, z výsosti“).

Na tieto sa vo vchode kostola počkáme a prejdeme za svetla sviec do kaplnky.

No description available.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn