Prednáška prof. Nižňanského o Slovenskom štáte

V sobotu 30. januára od 18:00 do 20:00 Vás pozývame na prednášku historika prof. Nižňanského, ktorej ťažiskom bude pohľad na Jozefa Tisu a Slovenský štát na základe historických dokumentov. Prednáška sa uskutoční na Rue Jenneval 10.

Kto je prof. Nižňanský

Prof. Eduard Nižňanský, CSc. je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg na Katedre všeobecných dejín na FiF UK v Bratislave. Venuje sa ťažiskovo dejinám 20. stor. najmä  problematike nacizmu a holokaustu v medzinárodnom kontexte a v kontexte Slovenského štátu.

Je autorom viacerých monografií (o.i. „Kto bol kto za I. ČSR”, „Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou republikou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte“, 6 zväzkov kníh dokumentov „Holokaust na Slovensku“, 2 zväzky dokumentov „Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945“)  a desiatok vedeckých štúdií vydaných na Slovensku i v zahraničí, vrátane problematiky  o Jozefovi Tisovi a Slovenskom štáte.

Prof. Nižňanský bol vedeckým garantom projektu “Parku ušľachtilých duší” vo Zvolene, pamätníka venovaného Slovákom (a iným „nežidom“ na území dnešného Slovenska), ktorí sa podieľali na záchrane Židov pred deportáciou, resp. smrťou. V ďalšom projekte „Stratené mesto“ mapuje časť bývalého bratislavského Podhradia, ktorá bola zbúraná v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a týka sa najmä židovského obyvateľstva, ktoré tam žilo.

Okrem toho bol odborným poradcom pri vzniku úspešného predstavenia SND “Rabínka” o bratislavskej rodáčke Gisi Fleischmannovej, ktorá riskovala svoj život, aby zachránila Židov pred deportáciami, sama však skončila v koncentračnom tábore ako aj dokumentárnych filmov o živote Gisi Fleischmannovej a Chavive Reik. Bol aj poradcom BBC pri tvorbe dokumentárneho seriálu o Osvienčime.

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka