Šiesta veľkonočná nedeľa

Pridal • Zverejnené

27.5. – 2.6. 2019 

PO

27.5.

 8:00

Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa, ľubovoľná spomienka

UT

28.5.

19:00

Veľkonočná féria

ST

29.5.

8:00

Veľkonočná féria

ŠT

30.5.

19:00

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

PI

31.5.

19:00

Veľkonočná féria

SO

1.6.

8:00

Sv. Justína, mučeníka

NE

2.6.

9:30

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omša bude o 19:00. Pred svätou omšou sa budeme modliť modlitbu posvätného ruženca. 

Farniérs /21. – 23. júna 2019/ je príležitosťou k spoločnému stretnutie Slovákov z Belgicka a Luxemburska, k modlitbe za rodákov, kňazov, ktorí sú pochovaní na tamojšom cintoríne ako i príležitosťou k vytvoreniu a utuženiu vzájomných vzťahov v našom spoločenstve. Srdečne Vás pozývame, aby ste sa cez internetovú stránku rezervovane.sk prihlásili a zúčastnili sa tohto podujatia.

Budúcu nedeľu oslávime v SKM deň otcov, preto pozývam otcov k službe oltára, miništrovaniu.

Piate medzinárodné sympózium o Teológii tela – ochrane a podpore ľudskej dôstojnosti v sekulárnom svete sa uskutoční 28.-30. júna 2019 v Kerkrade, Holadsku. Viac informácií spolu s prihláškou je možné nájsť i na internetovej stránke SKM.

V mesiaci máj sa pred večernými sv. omšami modlíme Loretánske litánie.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Fabrique d‘Eglise.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka