Nedeľné oznamy – 31.5.2015

Pridal • Zverejnené

Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
  • nedeľa: Najsv. Kristovho tela a krvi, prikázaný (na SK sa slávi vo štvrtok)
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 (J10).
 • Až do odvolania môžete nosiť zachovalé, slušné šaty na J10, ktoré potom zašleme ako podporu pre chudobných do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec. Zodpovednou osobou je Andrejka Pavúková. Viac na stránke SKM.
 • Vznikla nová stránka pre nezadaných: katrande.org.
 • V sobotu 6.6. o 15h30 bude v našom kostole koncert violončelového kvarteta Eugena Procháca, pod záštitou veľvyslanca Stanislava Vallu.
 • 29.5. v piatok bude o 18h00 v kostole stretnutie 1.prij. detí na prijatie sviatosti zmierenia a nácvik obradu.
 • 7.6. o 18h00 bude stretnutie katechumenov na J10.
 • 12.- 14.6. bude pravidelné stretnutie komunít z Bruselu a Luxemburgu vo Farnieres. Rezervácie si môžete urobiť na stránke SKM.
 • Omša v CZ jazyku bude najbližšie 21.6.
 • 29.6. – 10.7. tu nebudem, z toho dôvodu nebudú sv. omše.

Zásnuby, jak lze slyšet v tomto slovu, mají co do činění s důvěrou, důvěrnou známostí, ujištěním. Je to důvěrné obeznámení se s povoláním, které dává Bůh, protože manželství je především objev Božího povolání. Je zajisté krásné, že mladí lidé se dnes mohou brát na základě vzájemné lásky. Avšak právě svoboda tohoto svazku vyžaduje svědomitou harmonii rozhodnutí, nikoli pouhou shodu přitažlivosti či citů trvající chvíli či určitou dobu; žádá si cestu. Pápež František:(viac na http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21922)

Čítania
1. čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40
Žalm: Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22
Refrén Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek 
2. čítanie Rim 8, 14-17
Evanielium Mt 28, 16-20
Piesne
Úvod:  504
Evanjelium: 504
Obetovanie: 710
Prijímanie: Mládež + 701
Záver:  Mládež
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’Eglise
Budúca: Slovenská katolícka misia
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka