Nedeľné oznamy – 24.5.2015

Pridal • Zverejnené

Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 (J10).
 • Až do odvolania môžete nosiť zachovalé, slušné šaty na J10, ktoré potom zašleme ako podporu pre chudobných do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec. Zodpovednou osobou je Andrejka Pavúková. Viac na stránke SKM.
 • Vznikla nová stránka pre nezadaných: katrande.org.
 • 29.5. v piatok bude o 18h00 v kostole stretnutie 1.prij. detí na prijatie sviatosti zmierenia a nácvik obradu.
 • 30.5. bude tradičná púť k Damiánovi, do Leuven. Sv omša bude v krypte kostola sv. Antona o 11h00. Príchod individuálne. Záujemci sa môžu pridať k cyklistom, ktorý odchádzajú o 08h00 od obchodného centra Wolubilis pri metre Roedebeek.
 • 30.5. o 19h00 bude na J10 Peter Červený prednášať o mieste zjavenia v Garabandal.
 • 31.5. bude slávnosť 1. sv. prijímania. Zároveň bude omša v CZ jazyku.
 • 12.- 14.6. bude pravidelné stretnutie komunít z Bruselu a Luxemburgu vo Farnieres. Rezervácie si môžete urobiť na stránke SKM.

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tvít pápeža Františka z 23. apríla 2015)

Čítania
1. čítanie: Sk 2, 1-11
Žalm: Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Refrén Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
2. čítanie 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Evanielium Jn 15, 26-27; 16, 12-15
Piesne
Úvod:  JKS: 218
Sekvencia: JKS: 217
Obetovanie: JKS: 218 
Prijímanie: JKS: 293, 219
Záver:
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’Eglise
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka