Najsvätejšej Trojice – 22.05.2016

Pridal • Zverejnené

Najsvätejšej Trojice

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 – 9. nedeľa v Cezročnom období
  • vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (na SK prikázaný sviatok).
 • V piatok bude bývať omša večer. Prichádza na ňu viac ľudí a aj kvôli 1. piatkom v mesiaci.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 27.5. o 19h00 bude otvorená Slovenská výstava v Aachene, kde príde aj  slovenský veľvyslanec z Berlína. Výstava bude verejne prístupná.
 • 28.5. bude tradičná púť k Damiánovi do Leuwen. Sv. omša bude o 11h00 v kostole sv. Antona viac na SKM
 • 3.6. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 1.7.)
 • 11.6.  o 16h15 bude  sv. omša v SK jazyku v Aachene, tradične v Jakobskirche. Pred tým bude možnosť navštíviť Slovenskú výstavu.
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 29.5., 5.6.
 • 17.-19.6. bude stretnutie vo Farnieres. Prihlásiť sa dá na stránke SKM
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Prís 8, 22-31
Žalm:  Ž 8
Refrén Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.
2. čítanie Rim 5, 1-5
Evanielium Jn 16, 12-15
Piesne
Úvod: 248, 1
Obetovanie: 248, 4
Prijímanie: 275
Záver: 221
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka