Nedeľné oznamy – 20.9.2015

25. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Jenneval 10
 • Dnes pozývam katechumenov a birmovancov na stretnutie na J10 o 19h00
 • Všetkých mladých našej komunity pozývame na duchovnú obnovu v dňoch 25.-27.9. Príde o. Jan Krbec viac na stránke SKM
 • 10. októbra bude ďalšia z prednášok o zjaveniach Panny Márie od Petra Červeného, katechumena našej farnosti. Tentokrát to bude zjavenie v Akite v Japonsku.
 • 18.októbra oslavime 10. výr. založenia SKM. Prídu vzácny hostia, starí aj noví priatelia. Začneme sv. omšo 10h30 a po nej v priestoroch susedného kostola bude pokračovať pphostením, rozhovormi a možno aj malý program.
 • V stredu 23.9. bude stretnutie Farskej rady na J10 o 20h00.
 • 2. októbra v piatok od 20h00 do 23h00 bude nočná adorácia. Boh je Pánom dejín aj naším, jemu sa treba klaňať.
Čítania
1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20
Žalm: Ž 54, 3-4. 5. 6+8
Refrén Pán udržiava môj život
2. čítanie Jak 3, 16 – 4, 3
Evanielium Mk 9, 30-37
Piesne
Úvod:
Obetovanie:
Prijímanie:
Záver:
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: PRESENCE CHRETIENNE DANS LES MEDIAS
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka