Nedeľné oznamy – 17.01.2016

Pridal • Zverejnené

2. nedeľa v Cezročnom období

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude dnes 17.1. 2016 o 19h00 na J10.
 • 29.1.2016. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na Jenneval 10 o 19h00.
 • 22.1. v piatok o 19h00 bude v kaplnke modlitbové stretnutie v rámci Modlitieb za jednotu kresťanov. Kazateľ bude ev. duchovný Peter Pavlovič.
 • Stále je možnosť zapojiť sa finančným príspevkom do zbierky Dobrá novina (www.dobranovina.sk) do konca januára 2016. Môžete tak urobiť formou prevodu na účet (názov účtu: Mission Catholique Slovaque, IBAN: BE14 7330 4399 4883, BIC: KREDBEBB, Banka: KBC Banque, Bruxelles, nezabudnite uviesť poznámku: “Dobrá novina”).
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • V sobotu 30. januára o 18:00 Vás pozývame na prednášku historika prof. Nižňanského, ktorej ťažiskom bude pohľad na Jozefa Tisu a Slovenský štát na základe historických dokumentov. Prednáška sa uskutoční na Rue Jenneval 10.
 • Sviatosť birmovania bude 8.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ. Predchádzať ju bude Duchovná obnova, poprípade prednáška.
Čítania
1. čítanie: Iz 62, 1-5
Žalm: Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac
Refrén Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.
2. čítanie 1 Kor 12, 4-11
Evanielium Jn 2, 1-11
Piesne
Úvod: 238,1
Obetovanie: 238,5
Prijímanie: 293, 262
Záver: flautisti stredoveke skladby od Adama Michnu z Ostradovic
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka