Nedeľné oznamy – 14.02.2016

Pridal • Zverejnené

1.pôstna nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude 21.2. 2016 o 19h00 na Jenneval 10.
 • 16.2. bude stretnutie farskej rady po sv. omši na Jenneval 10.
 • 19.2.2016. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00.
 • 19.2. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 4.4.)
 • 27.2. budú tvorivé dielne na Jenneval 10 – výroba ozdôb zo šúpolia (šustí)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 28.2.,13.3.,10.4.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 8.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ. Predchádzať ju bude Duchovná obnova, poprípade prednáška.
 • Pôstna duchovná obnova bude 12.3. Prednášajúci bude Pavol Vilhan, predseda Slovenskej biblickej spoločnosti.
 • Čo má teda , milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň 40 dní naplnila pôstom, a to nielen striedmosťou v jedle, ale a predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí (sv. Lev Veľký, pp) „Kajajte sa a verte evanjeliu“(Mk1,15) je náplň a zmysel pôstu.
 • Od popolcovej stredy do Zoslania Ducha Sv. (Turíce) treba vykonať, podľa zákona a tradície Cirkvi, sviatosť zmierenia, aby sme sa s čistým srdcom zúčastnili na slávení veľkonočného tajomstva.
 • Počas pôstneho obdobia bude bývať vo štvrtok pred sv. omšou, namiesto ruženca, krížová cesta.
 • Treba sa vyhýbať aj hlučným zábavám,…
Čítania
1. čítanie: Dt 26, 4-10
Žalm: Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Refrén Pane, buď so mnou v mojich skúškach.
2. čítanie Rim 10, 8-13
Evanielium Lk 4, 1-13
Piesne
Úvod: JKS 151,1-2
Obetovanie: JKS 151,3-4
Prijímanie: JKS 152, 135
Záver: 168
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: INSTITU TS DE SANTÉ 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka