Nedeľné oznamy – 13.12.2015

Pridal • Zverejnené

3. adventná nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude 10.1. 2016 o 19h00 na J10.
 • 15.1.2016. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00.
 • Noví členovia Farskej rady sú: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Rožďalovský František, Špirka Peter
 • Každoročná výstava Betlehemov je v katedrále St. Mechel et Gudule.
 • Všetkých Vás pozývam do suterénu sýrskeho kostola na „Vianoce predo dvermi“. Deti budú koledovať a výťažok pôjde na charitatívnu akciu Dobrá novina. Túto (DN) môžete podporiť aj cez účet SKM (do komunikácie treba napísať „Dobrá novina“), alebo priamo na DN
 • Dnes o 16h00 otvorí náš nový biskup Jozef De Kessel v katedrále St Michele et Gudule počas sv. omše  Svätý rok Milosrdenstva.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • 24.12. bude omša o 16h00, 25.-27.12. o 9h30
 • 25.12. bude zbierka na utečencov.
 • Od 28.12. do 8.1. sv. omše bývať nebudú.
 • K sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana

a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Čítania
1. čítanie: Sof 3, 14-18a
Žalm: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
Refrén Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.
2. čítanie Flp 4, 4-7
Evanielium Lk 3, 10-18
Piesne
Úvod:
Obetovanie:
Prijímanie:
Záver:
Zbierky
Dnešná: Vivre ensemble
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka