Nedeľné oznamy – 10.01.2016

Pridal • Zverejnené

Krst Krista Pána

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude 10.1. 2016 o 19h00 na J10.
 • 15.1.2016. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00.
 • 15.1. od 20h00 do 23h00 bude nočná adorácia v kaplnke nášho kostola.
 • 22.1. bude v kaplnke modlitbové stretnutie v rámci Modlitieb za jednotu kresťanov. Kazateľ bude ev. duchovný Peter Pavlovič. Čas upresním.
 • Kto má záujem posvätiť si obydlie, alebo kancelárske priestory, nech ma kontaktuje na mail@skmbrussels.be
 • Stále je možnosť zapojiť sa finančným príspevkom do zbierky Dobrá novina (www.dobranovina.sk) do konca januára 2016. Môžete tak urobiť formou prevodu na účet (názov účtu: Mission Catholique Slovaque, IBAN: BE14 7330 4399 4883, BIC: KREDBEBB, Banka: KBC Banque, Bruxelles, nezabudnite uviesť poznámku: “Dobrá novina”).
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Na Slovensku sa blížia voľby. Existuje možnosť voliť poštou, ak žijeme v zahraničí. Na našej stránke je viac podrobností.
 • K sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana

a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Čítania
1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Žalm: Ž 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Refrén Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čítanie Tít 2, 11-14; 3, 4-7
Evanielium Lk 3, 15-16. 21-22
Piesne
Úvod: Tichá noc (Kancionál č. 224)
Obetovanie: Nesem vám noviny (Kancionál č. 222)
Prijímanie: Nesem Vám noviny (č. 222) a Vítaný buď, Ježíšku (Kancionál č. 226)
Záver: Narodil se Kristus Pán (Kancionál č. 201)
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: 25.12. – CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS AU MOYEN-ORIENT + RÉFUGIÉS, 27.12. F.d’e

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka