Nedeľné oznamy – 06.03.2016

Pridal • Zverejnené

4. pôstna nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok (obnova)  o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude dnes 06.2. 2016 o 19h00 na Jenneval 10.
 • 22.4. 2016 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na Jenneval 10 o 19h00.
 • 15.4. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 13.5.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 10.4., 29.5., 5.6.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 7.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ.
 • Pôstna duchovná obnova bude v našom kostole 11.-13.3. Prednášajúci bude Pavol Vilhan, predseda Slovenskej biblickej spoločnosti.
 • Od popolcovej stredy do Zoslania Ducha Sv. (Turíce) treba vykonať, podľa zákona a tradície Cirkvi, sviatosť zmierenia, aby sme sa s čistým srdcom zúčastnili na slávení veľkonočného tajomstva.
 • Počas pôstneho obdobia bude bývať vo štvrtok pred sv. omšou, namiesto ruženca, krížová cesta.
 • Treba sa vyhýbať aj hlučným zábavám,…
 • Od 21.3. do 9.4. nebudú bývať sv. omše. Najbližšia sv. omša po Veľkej noci bude 10.4. v CZ jazyku.
Čítania
1. čítanie: Joz 5, 9a. 10-12
Žalm: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7
Refrén Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
2. čítanie 2 Kor 5, 17-21
Evanielium Lk 15, 1-3. 11-32
Piesne
Úvod: JKS 173,1
Obetovanie: JKS 173,5
Prijímanie: JKS 133, 131
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Careme de partage I
Budúca: Slovenská katolícka misia 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka