Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Pridal • Zverejnené

3.6. – 17.6. 2018

Sv. omše: 

 • po., st. o 8h00
 • ut., št., pi. o 19h00
 • ne. o 9h30 
 • 8.6. (pi.) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho- slávnosť
 • Budúca nedeľa je 10. nedeľa v Cezročnom období
 • 17.6.o 12h00  bude sv omša vo Farnieres (nebude v Bruseli)
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 10.6. o 9h30 bude omša v CZ jazyku.
 • 14.6. o 20h. na Jenneval 10 sa stretne Čtenářský klub s knihou „Jako sžírající oheň“ od Dom Samuel (trapistický mních) 
 • Od 5.6. do 12. 6. budem na SK. V tomto čase bude slúžiť Ivan Ružička.
 • 24.6. o 9h30 bude moja rozlúčková omša, ako poďakovanie za pôsobenie v SKM
 • SKM pozýva na druhý ročník ľudovej veselice. Minulý rok sme mali majáles, tento rok to bude juniáles. Kedy: sobota 9. jún 2018 (17:00 – 18:30 škola tanca, 19:00 – 00:30 juniáles), KDE: rue le Corège 17 (tam kde aj Vianoce predo dvermi), MUZIKA: Trnafská cimbálovka (bez cimbalu :-)), TANEČNÁ ŠKOLA: Andrej a Natália Kotlárikovci. Viac informácii a prihlášky na: ludova.veselica@skmbrussels.be
 • 15.-17.6. rodinný tábor vo Farniéres (Prihlasovanie je od pondelok 16.5. od 20h00)
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Čítania
1. čítanie: Ex 24, 3-8
Žalm: Ž 116
Refrén Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
2. čítanie Hebr 9, 11-15
Evanielium Mk 14, 12-16. 22-26

 Zbierky

Dnešná: Fabrique d’Église
Budúca: Basilique du Sacré Coeur de Koekelberg

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka