Najsvätejšej Trojice

Pridal • Zverejnené

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 8.6. – 14.6. 2020

 

PO

8.6.

8:00

féria

UT

9.6.

19:00

féria

ST

10.6.

8:00

féria

ŠT

11.6.

19:00

Slávnosť Najsv. Tela a Krvi Kristovej

PI

12.6.

19:00 féria

SO

13.6.

8:00

19:00

Sv. Antona Paduánskeho

vigília nedele

NE

14.6.

9:30

13:00

10. cezročná nedeľa

Verejné bohoslužby sa obnovujú v pondelok 8.6.2020. Slávnosť prvého svätého prijímania a birmovka však nemôže byť tento školský rok. Ani spoločná púť tento mesiac nebude možná.

Zásadné obmedzenia pri bohoslužbách do odvolania: maximum veriacich u nás v kostole Sacre Coeur je 78 (1 človek na 10m2), odstup 1,5m po celý čas, pred svätou omšou sa majú dezinfikovať ruky (dezinfekcia hydro-alkoholom bude pri vchode), naďalej sa neprežehnáva svätenou vodou,  ruky sa nepodávajú, nezhromažďuje sa na chat ani pred kostolom, atď. Nateraz je tiež vylúčený zborový spev (od spievajúceho treba odstup 5m). Tiež platia všeobecné zásady (vylúčenie infekčne chorých – tí sú viazaní domácou karanténou); odporúča sa rúško.

Umožniť individuálne sväté prijímanie ponecháva Konferencia biskupov Belgicka na rozhodnutí jednotlivého kňaza. Ak sa koná, autorizuje ho len pod spôsobom chleba a spustením na ruku, bez odpovede veriaceho. Pri svätom prijímaní treba dbať na zabránenie možnej strate úlomkov, lebo bežne sa drží paténa, aby sa vyhlo tomuto nebezpečenstvu. Za príslušnú purifikáciu rúk po svätom prijímaní si zodpovedá každý sám (kým biskupovi či kňazovi k tomu asistujú miništranti). Ak nie je možné prijímať fyzicky, je možné prijímať duchovne, čo môže byť tiež veľkým úžitkom pre dušu: https://www.skmbrussels.be/duchovne-svate-prijimanie  

Svätá spoveď sa bude vysluhovať pol hodiny pred svätými omšami.

Vo štvrtok po svätej omši bude adorácia a mini-procesia Božieho Tela po kostole (v belgickom kalendári je slávnosť presunutá na nedeľu).

Stretnutie čitateľov nebude.

Odporúčame využiť účasť na mimoriadnych svätých omšiach k nedeli 14.6., aby sa predišlo možnému preplneniu svätej omše o 9:30; tá je plánovaná v českom jazyku. Agape ešte nie je obnovené. V Gente je tiež 14.6. plánovaná svätá omša: v Sint-Michielskerk v centre mesta o 16.00 hod.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka