Myšlienky pátra Augustína Vrecka

Pridal • Zverejnené

12. júl 1934 Nevidzany pri Prievidzi – 10. marec 2014 Port-au-Price, Haiti

Páter Augustín Vrecko si za svoju životnú misiu vybral zapojiť sa do stavania sveta iným spôsobom – chcel, aby sme ukazovali Tvár Otecka Nebeského tým, že budeme robiť šťastnými druhých, najmä tých, čo našu pomoc najviac potrebujú. Svojím príkladom nám ukazoval ako žiť život naplno pre druhých, do posledného dychu.

Pane, modlíme sa za dušu Augustínka, ktorý svojou víziou sveta inšpiroval mnohých a ktorý sa s úžasnou dôverou obracal na Teba, všemohúceho nežného a láskavého Otecka Nebeského :

Prosíme Ťa Pane, prijmi ho do svojho kráľovstva, odpusť mu všetky jeho slabosti a zahrň jeho dušu Tvojou nekonečnou láskou spolu so zástupom Tvojich spravodlivých.

VÝBER Z LISTOV A MYŠLIENOK PÁTRA AUGUSTÍNA VRECKA

V terajšom čase chcú byť mnohí ľudia múdrejší ako pán Boh, ktorý im dáva každodenný život. Ale nechcem to vidieť negatívne, radšej vidím fľašu piva z polovice plnú ako ľutovať, že je už z polky prázdna. V terajšom čase je otázka ako ukázať tvár Otecka Nebeského? Stále chýba skutočných svedkov jeho lásky k nám. Terajšia ľudská spoločnosť musí vidieť a cítiť tú úžasnú lásku Pána k nám. Ježiš nám to prekrásne ukázal.

SÚBOR NAJKRAJŠÍCH MYŠLIENOK AUGUSTÍNA VRECKA NA VIDEU

Mária a aj naša mamička neporodila nielen Ježiša, porodila iného človeka, inú ľudskú spoločnosť, stavanú na iných hodnotách, majúcu iné obzory, inú kultúru. Tak ako stavať   kráľovstvo Otecka Nebeského, Ježišove a naše? Najprv čo najvrúcnejšie prosiť -nášho Otecka Nebeského a Ježiša, aby na nás poslali Ducha Svätého, ktorý by nám dal silu nebojazlivosti – múdrosti – a odvážnosti a zvlášť „úžasnej“ lásky, nadšenia. Lebo sme jeho deťúrencami!! To je veľká zodpovednosť!

páter Augustín na Haiti

Všetci mame krv červenú a cely svet patri Oteckovi Nebeskému; Aj cirkvi a náboženstvá sú len motykami, v rukách Ducha Svätého aby sme spolupracovali na stavbe inej ľudskej spoločnosti – podľa vôle Oteckovej. Keby sme žili skutočne podľa Evanjelia, nebolo by toľko nespravodlivosti: tri štvrtiny ľudstva hladuje, a tá štvrtina si robí starosti so schudnutím. Toto nie je vola Božia. Musíme sa odvážiť, aby sme to zmenili. Iný svet je možný a stane sa skutočnosťou: „ako v nebi tak i na zemi“ Pre naše šťastie. Len musíme vyjsť z našich EGO a klietok ľudských inštitúcii (alebo ich prispôsobiť…). Však na zemi sme všetci iba nájomníci a nie majitelia. Nikto sa nenarodil sám pre seba ale pre druhých!

Za potreby ľudí na tejto hrboľatej zemi a za nás všetkých, ktorý máme možnosti podať pomocnú ruku tým, čo ju skutočne potrebujú.

Čo nás v tejto súvislosti učil Ježiš? Málokto to vedel povedať tak pekne a autenticky ako Gustínko, vypočujme si jeho slová:  

Gustínko často hovorieval:

Ľudia sa nenarodili pre cintorín, ale pre kráľovstvo Božie. Keby si to uvedomovali, určite by bol tento svet na peknejšej ceste.

Keď chceme niečo dokázať, musíme sa za to unaviť.

Mám dôveru v ľudí, ktorí nemyslia len sami na seba, ale na druhých. To existuje, aj keď takí vtáčkovia nelietajú všade. Ale nájdeš ich.

Keď sa dá veľa ľudí dokopy, takých čo majú húževnatosť a dobrú vôľu, dajú sa dokázať úžasné veci. Najdôležitejšie je aby mali ľudia nadšenie, potom všetko ide. Iste, sú dôležité aj peniaze. Ale nie najdôležitejšie.  Oveľa dôležitejší sú ľudia.

Prinášame výber niektorých myšlienok dona Augustína Vrecka: 

* Z posledného vianočného priania: „V našej chudobe potrebujeme bohatstvo nášho Nebeského Otecka. Kde a čo je bohatstvo? Čo je chudoba? Vo väčšine ľudských hláv je to veľmi pomiešané!!! Otec Nebeský nám poslal svojho milovaného Syna, aby bol cestou každého človeka do jeho náručia – vždy, všade a vo všetkom. Aby bol Slovom-Svetlom-Smerom. Znamená slobodná vôľa, že máme na výber?! Rozjímajme spolu. Smrť je hranicou konca a začiatku! V pozemskom živote môžeme aj blúdiť, s večným životom nemáme skúsenosť. Máme len Dôveru. Želám si, aby ti dal Všemohúci hlboký pocit jeho nežnosti k tebe. 
* Po poslednom návrate z Haiti do Belgicka v októbri 2013: „Je už tomu niekoľko dní od môjho zakotvenia v Belgicku. Aký to bol šok napriek tomu, že to tu dôverne poznám! Aká zmena, aký rozdiel! Pozemský raj! Ako upozorniť našich spoluobčanov na našu vysokú životnú úroveň (aj keď čiastočne zaslúženú), aby si to s povďačnosťou zobrali k srdcu? Zabudol vôl, kedy telaťom bol?!
* Keď chceme byť šťastní, musíme sa zapojiť, aby sme stavali svet iným spôsobom. Nikto nemôže urobiť šťastným sám seba. Len druhí ťa môžu urobiť šťastným. 
* Keď mne pomohli, prečo by som aj ja nepomohol. Svedectvo života je viac ako pekné kázne.
* Tí čo neposlúchajú to majú ťažšie ako tí, čo poslúchajú. Musia niesť ťarchu neposlušnosti. 
* Ideš cestou akú ti pripravil Boh, aj keď si to neuvedomuješ. Si v Jeho rukách, aj keď neviem, či má Boh ruky. 
* Chudobní sa vedia poďakovať Bohu. Keď si zabezpečený, už Boha nepotrebuješ. 
* Naplniť brucho a nenaplniť srdce, to nejde. To musí ísť spolu. Ten čo má dobré srdce, môže pomôcť aj druhým. 
* Stvoriť úsmev na tej tvári čo bola smutná, to je ten najkrajší dar. 
* V každom človeku sa nachádza naraz spôsob, ako žiť ako syn Boží, alebo ako dievča Božie, alebo žiť ako zviera. Ale aj zvieratá vedia milovať svojím spôsobom. 
* Ľudia sa nenarodili pre cintorín, ale pre kráľovstvo Božie. Keby si to uvedomovali, určite by bol tento svet na peknejšej ceste. 
* Krv je všade rovnako červená a všetci sme deťúrencami toho istého otca. 
* „Ten čo je vyššie sa musí ponížiť, aby pomáhal tým, čo sú nižšie. Takú máme spoločnosť? Určite nie. Ten čo je vysoko, ešte by chcel byť vyššie. Ten čo má, ešte by chcel mať viac. Všetko naopak evanjelia. A preto sme nešťastní. Ľudia sa musia zamyslieť, prečo sú na zemi a aká je ich zodpovednosť voči druhým.“
* Ako človek máš zodpovednosť, aby si trpiacemu priniesol trošku radosti, aby si mu pomohol. Potom on bude môcť pomôcť druhým. 
* Mám dôveru v ľudí, ktorí nemyslia len sami na seba, ale na druhých. To existuje, aj keď takí vtáčkovia nelietajú všade. Ale nájdeš ich. 
* Čím menej chcem stavať na peniazoch. Čím viac máš dôveru v peniaze, tým menej dosiahneš. 
* Môžeš robiť buď dobre, alebo zle. Buď sa staráš sám o seba, alebo sa staráš o druhých. 
* Prázdne sudy robia viac hrmotu ako plné. Tí čo robia zle určite majú viac ohlasu ako tí, čo robia dobre. Škoda. 
* Nemôžeš dať napiť niekomu, kto nemá smäd.
* Keď chceme niečo dokázať, musíme sa za to unaviť. 
* Človek je tou najkrajšou katedrálou a prebýva v ňom Boh. 

napísali o ňom:

https://www.saleziani.sk/spravy/8-svet/1054-v-bratislave-zazneli-myslienky-zosnuleho-misionara-dona-vrecka-pochovali-ho-na-haiti

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140310035

https://myorava.sme.sk/c/5334136/dobrovolnik-z-oravy-pomahal-na-haiti.html

https://www.saleziani.sk/spravy/8-svet/1046-na-haiti-zomrel-salezian-don-augustin-vrecko

kostol, ktorý postavil páter Augustín v Bois de Laurence, Haiti
páter Augustín, v rukách drží kvet bananovníka
páter pri oprave ciest do Bois-au-Laurence

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka