Jesenné kantrové dni

Aj toto sú osobitné dni milosti…

Medzi dni pokánia patria aj kantrové (z lat. quattuor temporum – štyri ročné doby); ich zmyslom je zvýšiť asketické úsilie veriacich na začiatku štyroch ročných období v tom. Sme pozvaní postiť a modliť na tieto úmysly aspoň v jeden z určených dní: stredu, piatok alebo sobotu. Cieľom je duchovná obnova.

Jesenné sú v treťom septembrovom týždni po Povýšení Svätého kríža. Patrí k nim vďakyvzdanie za úrodu.