Farská rada na rok 2016

Vzhľadom na nízky počet kandidátov sa voľby do Farskej rady tento rok neuskutočnia. Za členov Farskej rady na cirkevný rok 2016 boli menovaní:

  • Bukna Martin
  • Galátová Daniela
  • Hvizdošová Anna
  • Marčeková Lenka
  • Pavúková Andrea
  • Rožďalovský František
  • Špirka Peter

Ďakujeme tak starým členom, ktorí sa rozhodli aj naďalej pokračovať v podpore aktivít našej misie, ako aj novým členom ktorí nabrali odvahu a rozhodli sa pomôcť v pastoračnej činnosti a byť nápomocní. Všetkým zároveň ďakujeme, že prijali pozvanie obetovať svoj čas, pohodlie a energiu pre ďalší rozvoj a napredovanie SKM. Bohu vďaka!

Funčkné obdobie novej farskej rady je do 26. novembra 2016.

Členom Farskej rady môžete predostrieť svoje postrehy, nápady a návrhy ako zlepšiť duchovný život prípadne iné aspekty fungovania komunity (napr. kultúrno-spoločenské podujatia, akcie pre deti/rodiny atď.). Vaše návrhy budú predložené a prerokované počas zasadnutí Farskej rady. Avšak, pridať ruku k dielu pozývame všetkých, ktorí sa zúčastňujú duchovného, kultúrneho, spoločenského života SKM.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka