Mimoriadna bohoslužba s b. Jozefom Haľkom


Event Details


Všetkých veriacich pozývame na svätú omšu a stretnutie s biskupom, ktorý pri KBS má na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí.