Dobrá novina 2016

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí prispeli k  podujatiu Vianoce predo dvermi, či už svojou angažovanosťou, ochotou pomôcť a zapojiť sa do aktivít alebo finančne. Atmosféra bola naozaj vianočná, kapustnica výborná a k tomu všetkému sme mali možnosť prispieť na dobrú vec. Ďakujeme tiež našim partnerom – Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločnosti APIMED a spoločnosti B-Frost pána Miroslava Bajnera – ktorí toto podujatie podporili buď finančne alebo poskytnutím produktov.

Tento rok sa počas podujatia z predaja a milodarov vyzbieralo dokopy 4830 eúr. Veľká vďaka za vašu štedrosť. Ak ste v decembri nestihli prísť, stále je možnosť zapojiť sa do zbierky Dobrá novina finančným príspevkom do 27. januára. Môžete tak spraviť prevodom na náš bankový účet (názov účtu: Mission Catholique Slovaque, IBAN: BE14 7330 4399 4883, BIC: KREDBEBB, Banka: KBC; nezabudnite uviesť poznámku: „Dobrá novina“), resp. prostredníctvom Paypal. Po uzavretí zbierky a zohľadnení nákladov na prípravu podujatia, prevedieme výslednú čiastku nadácii eRko, ktoré Dobrú novinu zastrešuje. O výslednej sume vás budeme informovať v aktualizácii tohto článku.

Koho podporujeme tento rok?

V 22. ročníku Dobrej noviny sa organizátori zamerali na Etiópiu, kde Dobrá novina podporuje projekty už od roku 2009. Projektoví partneri sa nachádzajú v dvoch veľmi odlišných oblastiach – na severe v oblasti Tigray až pri hraniciach s Eritreou a približne 230 km juhovýchodne od hlavného mesta Addisa Abeba v oblasti Arsi.

Spolupráca s miestnym združením HEfDA (v preklade Združenie Harmee – vzdelávanie pre rozvoj) pôsobiaceho práve v oblasti Arsi sa začala malým projektom, v rámci ktorého začalo 70 detí chodiť do školy. Nevidia, nepočujú a majú rôzne iné telesné či mentálne ťažkosti.

V novej fáze projektu získa prístup ku vzdelaniu cez 85 detí s rôznymi postihnutiami. Zameranie bude na zvýšenie povedomia o potrebe kvalitného špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania a jeho hodnote v životoch týchto detí. Udejú sa mnohé rozhovory s rodičmi, školenia pre špeciálnych pedagógov, zriadenie školských klubov, dvoch pedagogických center, ale aj diskusné fóra s vládnymi inštitúciami a školami. Rôznymi spôsobmi sa budú usilovať o zlepšenie kvality vzdelávania, o uplatňovanie práv ľudí s postihnutím a včlenenie týchto tém do vládnych politík a stratégií. Nezabúda sa ani na bezbariérovosť škôl a renovácie špeciálnych tried.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka