Sväté omše obnovené

Bohoslužby sú od 14.8. obnovené v riadnych časoch. Konkrétnu informáciu o časoch bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch. Hygienické pravidla boli od 1. septembra mierne modifikované, zvýšili počet osôb pri dodržaní meter a pol odstupu, zaviedli rúško ako povinnosť, cfr. (fr.): https://www.catho-bruxelles.be/conference-episcopale-protocole-pour-la-conduite-des-ceremonies-a-compter-du-1er-septembre/

Duchovné sväté prijímanie

Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie nejakú hodnotu v porovnaní so sviatostným prijímaním v premenenej hostii. Preto sa jej raz sám Pán Ježiš zjavil s dvomi kalichmi v rukách, pričom jeden bol zo zlata a druhý zo striebra, a takto sa jej prihovoril: „Do tohto kalicha zo zlata … Čítať viac

Sväté prijímanie v čase epidémie koronavírusu

Belgicku ako prvej krajine Svätá stolica v roku 1969 povolila pri rímsko-katolíckom obrade sväté prijímanie na ruku za určitých podmienok, najmä dbať na zachovanie viery v osobnú prítomnosť Pána, zabrániť strate prípadných úlomkov Hostie, a tiež neuprieť veriacim možnosť prijímať na jazyk, por. https://www.ceremoniaire.net/depuis1969/docs/memoriale_domini.html, tie podmienky pripomínajú aj následné dokumenty, por. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum (bod 92). V tomto … Čítať viac

Návšteva z Jarovníc 12-15 február

Ve dnech od 12. do 15. februára přijede do SKM návštěva z Jarovnic, dvanáct mladých z romského mládežnického pěveckého sboru a sestry Silvia CJ a Ráchel CJ. V sobotu 14. februára proto zveme všechny farníky k zapojení se do společného programu. Sejdeme se v poledne k obědu na Jenneval. Těšíme se na guláš, dobrovolníci do kuchyně se prosím hlaste u … Čítať viac

Obetovanie Pána- 2.2. Hromnice

Tento rok štvrtá nedeľa cezročného obdobia nahrádza sviatok, nedeľou povýšený na slávnosť, Obetovanie Pána. V tento deň sa zvyknú posvätiť hromničné sviečky. Ak vám taká doma chýba, môžte priniesť na nedeľnú svätú omšu na posvätenie. obr.: Simeon s Ježiškom, Hochfelden, St Pierre & Paul