12 krajín ich odmietlo, … sú na Slovensku…

Dokument americkej televízie ABC o irackých kresťanoch na Slovensku. 12 krajín ich odmietlo. Ale nevzali sme všetkých 500 a rozdelili sme ich. Modlime sa za nich a ak môžme, prispejme k tomu, aby mohli prísť ďalší.

Kresťania slávia sviatky narodenia Ježiša, ktorý je Spasiteľ – Kristus.

On povedal: „Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?“ (Lk,18.8)

Nech teda aj pre nás táto výzva nezostane pred dverami. Prehĺbme sa v dôvere v Božie Milosrdenstvo. Nezabúdajme na skutky milosrdenstva. Nezabúdajme na trpiacich, chudobných, opustených. Chváľme Boha, ďakujme mu a prosme o zmierenie. Zmierme sa vo sviatosti zmierenia s Nebeským Otcom. Zrieknime sa Zlého, vykročme cestou pokánia k novej nádeji.

Nech sú nám povzbudením kresťania, ktorí utekajú z domoviny, stratili všetko, len nie vieru, nie dôveru v Boha. Nestratili lásku. Nestratili nádej. Odpúšťajú, aj keď ich vraždia, okrádajú, znásilňujú. Ako prežijú Vianoce oni a ako my?

Vídeá z Facebooku, ktoré vykreslia mnoho: Tous Chrétiens d’Orient ن

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka