9. nedeľa v Cezročnom období – 29.05. 2016

Pridal • Zverejnené

9. nedeľa v Cezročnom období

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 – 10. nedeľa v Cezročnom období (CZ)
  • v piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (nie je prikázaný sviatok).
 • V piatok bude bývať omša večer. Prichádza na ňu viac ľudí a aj kvôli 1. piatkom v mesiaci.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 27.5. o 19h00 bola otvorená Slovenská výstava v Aachene, ktorá je verejne prístupná.
 • 31.5. po sv. omši bude stretnutie Farskej rady na Jenneval 10.
 • 3.6. v piatok bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 1.7.)
 • 11.6.  o 16h15 bude  sv. omša v SK jazyku v Aachene, tradične v Jakobskirche. Pred tým je možnosť navštíviť Slovenskú výstavu.
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 5.6.
 • Rodinná sv. omša bude 12.6.
 • 17.-19.6. bude stretnutie vo Farnieres. Prihlásiť sa dá na stránke SKM do 6.6. o 20h00 je posledný termín.
 • 26.6. o 9h30 bude sv. omša k zahájeniu Slovenského predsedníctva v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby. Každý piatok počas predsedníctva bude ten istý úmysel.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: 1 Kr 8, 41-43
Žalm:  Ž 117
Refrén Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.
2. čítanie Gal 1, 1-2. 6-10
Evanielium Lk 7, 1-10
Piesne
Úvod: 256, 1
Obetovanie: 256, 4
Prijímanie: 299
Záver: 269
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Slovenská katolícka misia 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka