8. nedeľa v období cez rok

26.2. – 5.3. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 8. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 26.2. budúca nedeľa bude fašiangová. Kto môže, nech prinesie typické fašiangové koláče. (šišky, fánky,… hŕstková polievka..)
 • 28.2. po sv. omši budú „Ostatky“, posledný deň pred pôstom treba priniesť „čo zostalo v chladničke“,… na Jenneval 10
 • Nočná adorácia bude 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 26.2. po sv. omši o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 4.3. bude o 18h00 v kostole „Pôstne hudobné rozjímanie.“ Flautové kvarteto striedané s rozjímavými textami.
 • 12.3. bude omša v CZ jazyku.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
 • Na Dobrú novinu sme prispeli 4141,- € Bohu vďaka za Vašu štedrosť.
Čítania
1. čítanie: Iz 49, 14-15
Žalm: Ž 62
Refrén Iba v Bohu spočiň, duša moja.
2. čítanie 1 Kor 4, 1-5
Evanielium Mt 6, 24-34
Piesne
Úvod: 242,1
Obetovanie: 242,4
Prijímanie:283
Záver:499
Zbierky
Dnešná: Instituts de santé
Budúca: Fabrique d’église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka