4. pôstna nedeľa

Pridal • Zverejnené

 

1. 4. – 7.4. 2019

 

PO

01.4.

 8:00

Pôstna féria

UT

02.4.

19:00

Pôstna féria

ST

03.4.

08:00

Pôstna féria

ŠT

04.4.

19:00

Pôstna féria

PI

05.4.

19:00

Pôstna féria

SO

06.4.

9:30

Kláštor Navštívenia, Hebrolaan 5, KRAAINEM

NE

 

07.4.

9:30

 

16:00

Piata pôstna nedeľa

 

GENT

 

V utorok, 2. apríla 2019 o 19:30 Vás srdečne pozývame na hudobné, duchovné pásmo, v ktorom zaznejú skladby slovenských, českých i svetových autorov v podaní Barbory Čechovej a Adama Grygara a hudobného doprovodu Slávky Olešovej. Dobrovoľný príspevok bude venovaný na charitatívne účely.

Vo štvrtok sa pred svätou omšou budeme modliť posvätný ruženc a po svätej omši bude Eucharistická adorácia obetované za kňazské a rehoľné povolania.

Krížová cesta v piatok začne o 18:30. Po svätej omši bude Eucharistická adorácia do 23:00.

V sobotu bude svätá omša o 9:30 slávená v kláštore Navštívenia v Kraainem. Spoločne pozdravíme slovenskú sestru Máriu Lichnerovú, ktorá sa v nedávnom čase dožila výročia svojich sľubov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u členov Farskej rady.

Budúcu nedeľu 7. apríla 2019 budú modlitbu krížovej cesty o 15:00 viesť deti, všetkých srdečne pozývame.

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť vždy pred alebo po svätej omši, alebo v dohodnutom čase.

Úmysly svätých omší v mesiaci apríl je možné zapísať po svätej omši v sakristii.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Slovenská katolícku misiu.

Prosím tých, ktorí tu zostávajú na sviatky Veľkej noci, aby sme sa stretli po svätej omši pri vstupe kostola.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka