4. nedeľa v cezročnom období

4.2.-10.2. 2019

 

PO

4.2.

 8:00

Féria

UT

5.2.

19:00

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

ST

6.2.

8:00

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

ŠT

7.2.

19:00

Féria

PI

8.2.

19:00

Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka

SO

9.2.

8:00

Panny Márie, ľubovoľná spomienka

NE

10.2.

9:30

Piata nedeľa v cezročnom období

Eucharistickú adoráciu na prvý štvrtok mesiaca obetujeme za nové kňazské a rehoľné povolania.

Na 5. Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý vyhlásil pápež František, sa spojíme v modlitbe v piatok pri svätej omši o 19:00 v danom úmysle.

Nácvik spevu mládežníkov sa uskutoční v piatok 8. februára 2019 v kaplnke kostola o 18:00.

Charitatívnu zbierku pre Dom prijatia, v ktorom sa venujú opusteným a týraným ženám s deťmi predĺžime do budúcej nedele. Detské oblečenie pre deti od 0 do 7 rokov, oblečenie pre mamičky, bielizeň pre domácnosť: kuchynské utierky, obliečky, prikrývky, paplóny, závesy, uteráky, taniere, príbory, poháre, detskú výbavu: ohrievač fľaše, detské fľaše, kočíky, hračky môžete priniesť po nedeľnej svätej omši na Jenneval 10.

Koledovanie pre Dobrú novinu darcovia v roku 2018 podporili spolu sumou 3552,27 eur. Nech Pán všetkých odmení!

Action Damien je združenie, ktoré zhromažďuje finančné prostriedky pre ľudí postihnutých malomocenstvom. Kúpou balených pier v cene 7 eur sa spojíme v solidarite s ľuďmi so zdravotnými problémami.

Požehnanie vašich domov je možné nahlásiť telefonicky, alebo osobne.

Úmysly svätých omší na mesiac február je možné zapísať v sakristii po svätej omši.

Z iniciatívy viacerých mužov, ktorí prejavili záujem o miništrovanie pri svätej omši, pozývam k službe pri Pánovom oltári všetkých záujemcov.

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť vždy pred alebo po svätej omši, alebo v dohodnutom čase.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre pastoráciu v zdravotníctve.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

 

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka