34. nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa

19. – 26.11. 2017

Sv. omše: 

  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
  • “Začnime nedeľu piesňou” je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
  • 12. ročník Dobrej noviny v Bruseli: Koledníci Dobrej noviny – tešíme sa na obvyklé stretnutie s Vami každú nedeľu o 16h na Rue Jenneval 10.
  • Dnes po sv. omši, pri východe z kostola, si môžete vyzdvihnúť inštrukcie k adventnej aktivite pre menšie a staršie deti u p. Mirky Lindenthalovej.
  • 26.11. o 18h00 bude mládežnícke stretko s Davidom Ambrožom na Adventnú tému.
  • 26.11. o 17h00 bude stretnutie detí a ich rodičov k 1. sv. prijímaniu.
  • 2.12. bude obnova s Pavlom Hudákom.
  • 3.12. bude Dar dať dar prijať. K sviatku sv. Mikuláša každý prinesie malý darček k oltáru. Deti budú na konci omše darčeky rozdávať.
  • 9.-10.12. chystajú Brusinky tradičný koncert “Rybovej omše”.
  • 14.12. bude Knižný klub o 20h na Jenneval 10.
  • 16.12. o 14h00 bude sv. omša v Aachene v Mutterhaus der Armen-Schwestern vom Hl. Franziskus, Elisabethstr. 19, 52062 Aachen
  • 17.12. o 11h po sv omši bude tradičné stretnutie Vianoce predo dvermi. Zároveň prosím ochotných ľudí pomôcť, aby sa prihlásili u Martina Buknu, alebo Kataríny Psicovej.
  • 24.12. sa spája nedeľa a večerná vigília sviatku narodenia Pána. Budú 2 sv. omše. Z toho povinná je nedeľná o 9h30. O 16h bude omša z Vigílie.
  • 25.12. bude omša o 9h30 a o 17h bude sv. omša v Gente na Begijnengracht 55.
  • 26.12. bude sv. omša o 9h30.
  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
  • Voľby do Farskej rady nebudú.
   • Členovia súčasnej FR sú:
    • Baur Jana
    • Bukna Martin
    • Hvizdošová Anna
    • Marčeková Lenka
    • Pavúková Andrea
    • Psicová Katarína
    • Rožďalovský František
    • Szentiványi Soňa
    • Vavrík Peter
 • Čítania
1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Žalm: Ž 23
Refrén Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie 1 Kor 15, 20-26. 28
Evanielium Mt 25, 31-46

 Zbierky

Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka