32. nedeľa

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 11.11. – 17.11. 2019

 

PO

11.11.

8.00

Sv. Martina

UT

12.11.

19.00

Sv. Jozafáta

ST

13.11.

8.00

Féria

ŠT

14.11.

19.00

Féria

PI

15.11.

19.00

Féria

SO

16.11.

8.00

Féria

NE

17.11.

9.30

33. nedeľa v cezročnom období

 

Budúcu nedeľu je plánovaná svätá omša v českom jazyku. 

Budúcu nedeľu je opäť zbierka Fabrique d’Eglise. Vaša štedrosť môže pomôcť generálnej oprave kostola (kde je potrebné rekonštruovať elektrické vedenie, vykonať rozsiahlu opravu strechy a uskutočniť zásadnú úpravu kotla).

Duchovná obnova bude v sobotu 23.11. v Európskej kaplnke. Viesť ju má vdp. Ondrej Dalibor z Košíc. Téma: Viera je začiatok a láska vrchol.

Činnosť slovenskej katolíckej misie napomáhajú členovia zvolenej alebo menovanej rady na jeden rok. Prosíme prihlásiť sa záujemcom o túto službu na Rok 2020. 

Čitateľský klub bude až ďalší štvrtok, t.j. 21.11. Čítame českú knihu Štepán Smolen: Cesta na západ. Záujemca si ju môže požičať od Kamily Trojanovej, ktorá Vám rada poskytne i ďalšie informácie o tomto klube.

V nedeľu víkendu duchovnej obnovy, 24.11., po sv. omši pozývame k účasti na charitatívnej zbierke a predaji oblečenia. Pri agapé bude možné darovať a aj zakúpiť oblečenie z druhej ruky za 3 eurá za kus. Vybrané finančné prostriedky za oblečenie budú smerovať sýrskym utečencom v Libanone prostredníctvom belgickej neziskovej organizácie SB Overseas. Cieľom podujatia je obmedziť súčasnú nadvýrobu textilu a podeliť sa. Oblečenie možno priniesť priamo 24.11. alebo sa dohodnúť individuálne s Kamilou Trojanovou.

Chystáme kalendáre 2020. 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka