32. nedeľa v období cez rok

12. – 19.11. 2017

Sv. omše: 

 • po., st. o 8h00
 • ut., št., pi. o 19h00
 • ne. o 9h30 – 33. nedeľa v Cezročnom období 
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
  • Voľby do Farskej rady. Prosím, aby ste do budúcej nedele navrhli kandidátov do Fr. Kandidačný lístok nájdete v zadu na lavici, alebo si ho vyžiadajte od členov súčasnej Fr., alebo si ho budete môcť vytlačiť aj zo stránky SKM. Ak počet kandidátov nepresiahne č. 10-11, voľby nebudú. Môžete sa prihlásiť aj sami.
  • “Začnime nedeľu piesňou” je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
  • 12. ročník Dobrej noviny v Bruseli: Všetci mladší i starší koledníci, sú aj tento rok vítaní na príprave Dobrej noviny. Tento rok je zbierka venovaná pomoci deťom žijúcim v Etiópii.
   Na spoločných stretnutiach pripravíme program na našu každoročnú akciu “Vianoce predo dvermi” (17.12.2017). Stretávať sa budeme každú nedeľu od 16h do 17h na Rue Jenneval 10. Prvé stretnutie bude o týždeň 22.10.2017. Tešíme sa na Vás!
  • 12.11. o 11h na Jenneval 10, po sv. omši bude stretnutie rodičov a 1. prijímajúcich detí.
  • 12.11. o 16h bude sv. omša v Gente na Begijnengracht 55.
  • 16.11. v 20h00 na Rue Jenneval 10 nad knihou Thomase Mertona Sedmistupňová hora.
  • 19.11. o 17h00 na Jenneval 10 bude mládežnícke stretko.
  • 24.-26.11. bude mládežnícka obnova s Davidom Ambrožom na Adventnú tému.
  • 26.11. o 9h30 omša v CZ jazyku
  • 2.12. bude obnova s Pavlom Hudákom.
  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Čítania
1. čítanie: Múd 6, 12-16
Žalm: Ž 63
Refrén Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
2. čítanie 1 Sol 4, 13-18
Evanielium Mt 25, 1-13

 Zbierky

Dnešná: Enseignement spécial
Budúca: Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka