31. nedeľa v Cezročnom období

Pridal • Zverejnené

5.11. – 11.11.  2018

 

PO

05.11.

 8:00 Cezročné obdobie
UT

06.11.

19:00 Cezročné obdobie
ST

07.11.

8:00 Cezročné obdobie
ŠT

08.11.

19:00 Cezročné obdobie
PI

09.11.

19:00 Výročie posviacky Lateránskej baziliky, Sviatok
SO

10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
NE

11.11.

9:30 Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Vo štvrtok bude svätá omša spojená s modlitbou Vešpier a následnou krátkou eucharistickou adoráciou, s úmyslom za nové kňazské a rehoľné povolania.

V dňoch 6. až 8. novembra 2018 bude v Bruseli otec Peter Gombita z OZ Oáza – Útočisko pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova. Účasťou na konferencii zavŕši beh z Košíc do Bruselu. Pozývame k bežeckej účasti na posledných cca 4 kilometroch. Zároveň hľadáme prekladateľa z slovenčiny do angličtiny. Viac informácií osobne na SKM.

Budúci nedeľu, 11. novembra 2018, si pripomenieme 100. výročie od ukončenia prvej svetovej vojny. Pri svätej omši budeme prosiť o pokoj a mier vo svete.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Farská rada hľadá nových členov, pozývame tak k užšej spolupráci pre SKM. Návrhy kandidátov je možné odovzdať osobne, alebo mailom na SKM.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Enseignement special.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka