30. nedeľa v Cezročnom období

23.- 29. 10. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa – 30. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nnočná adorácia bude  4.11., 2.12. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • Blížia sa voľby do Farskej rady (20.11.), prosím, porozmýšľajte o svojej kandidatúre do služby pre SKM.
 • Prosím zvlášť rodičov, aby porozmýšľali a prišli s návrhom na tému nastávajúceho stretnutia rodín vo Farnieres.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Každý piatok bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Poľská komunita má nedeľnú Sv. omšu o 11h30.
 • 12.11. o 15h00 je plánovaná SK omša v Aachene v Jakobskirche.
 • 13.11. bude možnosť zakúpiť si vianočné pohľadnice a tak podporiť charitatívne dielo pre slobodné matky.
 • 15.11. o 19h30 je plánovaný koncert hornového tria pod záštitou p. veľvyslanca Valla
 • 17.11. je plánovaný koncert Brusinek o 20h00
Čítania
1. čítanie: Sir 35, 15b-17. 20-21
Žalm: Ž 34
Refrén Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
2. čítanie 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Evanielium Lk 18, 9-14
Piesne
Úvod: 241,1
Obetovanie: 241,5
Prijímanie: 293
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Dimanche de la mission universelle
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka