30. nedeľa v Cezročnom období

29.10. – 04.11.  2018

PO

29.10.

 8:00 Cezročné obdobie
UT

30.10.

19:00 Cezročné obdobie
ST

31.10.

8:00 Cezročné obdobie
ŠT

1.11.

9:30 Všetkých svätých, Slávnosť
PI

2.11.

19:00 Spomienka na všetkých verných zosnulých
SO

3.11.

10:00 Panny Márie, Ľubovoľná spomienka
NE

3.11.

9:30 Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Počas mesiaca október sa 30 minút pred každou svätou omšou modlíme posvätný ruženec. Spájame sa tak v modlitbe, o ktorú nás prosí Svätý Otec František, aby sme pre Cirkev vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Vo štvrtok na slávnosť Všetkých svätých bude svätá omša v zmenenom čase o 9:30.

Veriaci, ktorý v piatok, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie Viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba v dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Veriaci, za spomenutých podmienok, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, zvyčajná eucharistická adorácie bude po svätej omši do 23:00 hodiny.

Srdečne Vás pozývame na Duchovnú obnovu v Gente s otcom Pavlom Hudákom, ktorý miestnu komunitu navštívi v dňoch 30. októbra až 1. novembra 2018. Vyvrcholením bude svätá omša vo štvrtok 1. novembra 2018 so začiatkom modlitbovej vigílie o 12:00 v Oostakker o 12:00. Viac info na webe SKM.

V dňoch 6. až 8. novembra 2018 bude v Bruseli otec Peter Gombita z OZ Oáza – Útočisko pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova. Účasťou na konferencii zavŕši beh z Košíc do Bruselu. Pozývame k bežeckej účasti na posledných cca 4 kilometroch. Zároveň hľadáme prekladateľa zo slovenčiny do angličtiny. Viac informácií osobne na SKM.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Fabrique d‘Eglise.

Farská rada hľadá nových členov, pozývame tak k užšej spolupráci pre SKM. Návrhy kandidátov je možné odovzdať osobne, alebo mailom na SKM.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka