29. nedeľa v období cez rok

22.- 29.10. 2017

 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
 • Do konca októbra si nahláste deti na prípravu ku sv. prijímaniu. Meno, dátum narodenia, kontakt na rodičov, tel., mail. Deti by mali byť schopné rozoznať v Eucharistii prítomného Ježiša a mať min. 7. rokov. Píšte na adresu mail@skmbrussels.be (1.stretnutie bude 12.11. po sv. omši na Jenneval10.)
 • “Začnime nedeľu piesňou” je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 12. ročník Dobrej noviny v Bruseli: Všetci mladší i starší koledníci, sú aj tento rok vítaní na príprave Dobrej noviny. Tento rok je zbierka venovaná pomoci deťom žijúcim v Etiópii.
  Na spoločných stretnutiach pripravíme program na našu každoročnú akciu “Vianoce predo dvermi” (17.12.2017). Stretávať sa budeme každú nedeľu od 16h do 17h na Rue Jenneval 10. Prvé stretnutie bude o týždeň 22.10.2017. Tešíme sa na Vás!
 • 22.10 o 16h00 bude sv. omša aj v Gente (Begijnengracht 55, Gent)
 • 4.11. bude Fatimská sobota. O 10h sv. omša s ružencom.
 • 10.11. bude od 20h do 23h nočná adorácia.
 • 12.11. o 11h na Jenneval 10, po sv. omši bude stretnutie rodičov a 1. prijímajúcich detí.
 • 12.11. o 9h30 omša v CZ jazyku
 • 16.11. v 20h00 na Rue Jenneval 10 nad knihou Thomase Mertona Sedmistupňová hora. “Poutavá autobiografie umožňuje čtenáři spolu s autorem projít a s tvrdostí pocítit stupňovitou cestu od dantovského „pekla“ rodinných tragédií dětství, zmatků osamělého rebela a bohémských let na univerzitě, přes toulky předválečnou Evropou s jejími inspirujícími místy a osobnostmi, až po vrcholné hledání duše, neuspokojené žádným dočasným pokladem. Malířský synek, vzdorující intelektuál, básník a milovník rozkoší života po lítém vnitřním boji nakonec zaklepe na bránu trapistického kláštera, aby v něm – k úžasu všech svých bouřliváckých přátel a k inspiraci mnoha budoucích bratří – až do smrti setrval v tichu.“ (převzato z Kosmas.cz) Knihu si prosím opatřete předem a dle svých časových možností před setkáním přečtěte první polovinu. Druhé části této knihy se budeme věnovat na setkání v prosinci.
 • 19.11. o 17h00 na Jenneval 10 bude mládežnícke stretko.
 • 24.-26.11. bude mládežnícka obnova s Davidom Ambrožom na Adventnú tému.
 • 2.12. bude obnova s Pavlom Hudákom.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.

Čítania

1. čítanie: Iz 45, 1. 4-6
Žalm: Ž 96
Refrén Vzdávajme Pánovi slávu a česť.
2. čítanie 1 Sol 1, 1-5b
Evanielium Mt 22, 15-21

 Zbierky

Dnešná: Mission universelle
Budúca: Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka