28. nedeľa v období cez rok

15.- 22. 2017

 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
 • Do konca októbra si nahláste deti na prípravu ku sv. prijímaniu. Meno, dátum narodenia, kontakt na rodičov, tel., mail. Deti by mali byť schopné rozoznať v Eucharistii prítomného Ježiša a mať min. 7. rokov. Píšte na adresu mail@skmbrussels.be
 • „Začnime nedeľu piesňou“ je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9:15 h, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 12. ročník Dobrej noviny v Bruseli: Všetci mladší i starší koledníci, herci, hudobníci a všetci nadšenci sú aj tento rok vítaní na príprave Dobrej noviny. Tento rok je zbierka venovaná pomoci deťom žijúcim v Etiópii.
  Na spoločných stretnutiach si spolu zaspievame známe vianočné koledy a pripravíme program na našu každoročnú akciu „Vianoce predo dvermi“ (17.12.2017). Stretávať sa budeme každú nedeľu od 16h do 17h na Rue Jenneval 10 (okrem prádzninových víkendov). Prvé stretnutie bude o týždeň 22.10.2017. Tešíme sa na Vás!
 • 15.10. o 17h00 na Jenneval 10 bude mládežnícke stretko.
 • 21.10. o 18h30 bude CZ ples. Viac na stránke Inspiration Tcheque.
 • 22.10. budeme mať „hody SKM“ – najbližšia nedeľa k dátumu oficiálneho založenia SKM. (19.10. 2005 -12r.) Prosím, priniesť dobroty na stretnutie po sv. omši na Jenneval 10.
 • 22.10 o 16h00 bude sv. omša aj v Gente (Begijnengracht 55, Gent)
 • 3.11. bude od 20h do 23h nočná adorácia.
 • 4.11. bude Fatimská sobota. O 10h sv. omša s ružencom.
 • 24.-26.11. bude mládežnícka obnova s Davidom Ambrožom na Adventnú tému.
 • 2.12. bude obnova s Pavlom Hudákom.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.

Čítania

1. čítanie: Iz 25, 6-10a
Žalm: Ž 23
Refrén Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
2. čítanie Flp 4, 12-14. 19-20
Evanielium Mt 22, 1-14

 Zbierky

Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Mission universelle

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka