28. nedeľa v Cezročnom období

15.10. – 21.10.  2018

 

PO

15.10.

 8:00 Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), panny a učiteľky Cirkvi, Spomienka
UT

16.10.

19:00 Sv. Margity Márie Alacoque, panny, Ľubovoľná spomienka
ST

17.10.

8:00 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, Spomienka
ŠT

18.10.

8:00 Sv. Lukáša, evanjelistu, Sviatok
PI

19.10.

19:00 Sv. Pavla z Kríža, kňaza, Ľubovoľná spomienka
SO

20.10.

Panny Márie, Ľubovoľná spomienka
NE

21.10.

9:30 Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Počas mesiaca október, 30 minút pred každou svätou omšou, sa modlíme posvätný ruženc. Spájame sa tak v modlitbe, o ktorú nás prosí Svätý Otec František, aby sme pre Cirkev vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Od dnešnej nedele sme začali s katechézami pre deti predškolského veku. Pozývame rodičov k ich príprave a organizovaní.

Vo štvrtok je svätá omša v zmenenom čase – 8:00.

Farská rada hľadá nových členov, pozývame tak k užšej spolupráci pre SKM. Návrhy kandidátov je možné odovzdať osobne, alebo mailom na SKM.

O dva týždne, v nedeľu v noci z 27. na 28 októbra sa mení čas – o 03:00 posúvame hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času.

O  týždeň 21. 10. bude nedeľná svätá omša v českom jazyku.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená podporu Misií vo svete.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka