Aktuálny rozpis bohoslužieb 17.10. – 23.10. 2022

PO

17.10.

19.00

Sv. Ignác Antiochíjsky

UT

18.10.

19.00

Sviatok sv. Lukáša

ST

19.10.

19.00

Sv. severoamerickí mučeníci

ŠT

20.10.

19.00

féria

PI

21.10.

19.00 féria

SO

22.10.

19.00

féria

NE

23.10.

9:30

30. cezročná nedeľa

Dnešná zbierka je na FE – správu kostola.

Po svätej omši máme voľby do Etablissement – správy kostola. 6 pozícií správcov bude rozdelených v poradí podľa výsledkov volieb, pričom budú 2 správcovia z každej komunity (EN, PL, SK). Voľby budú prebiehať po svätej omši v zadnej časti kostola. Označiť môžete najviac štyroch (!) zo siedmich kandidátov. Hlasovať môžu iba dospelí a len raz. Hlasovanie je anonymné. Záujemci môžu byť prítomní pri sčítavaní hlasov. Viac: https://www.skmbrussels.be/volby-do-spravy-kostola

S vďačnosťou k Pánu Bohu a potom i našim predchodcom slávime 17. výročie misie. Po svätej omši a hlasovaní ste vítaní na agapé do priestorov pod kostolom. Využime možnosť stretnúť sa.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi – pozýva všetky deti k modlitbe ruženca utorok 18. októbra 2022 za mier a jednotu vo svete. Kampaň „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá je založená na slovách pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. Pripojme sa aj my svojou modlitbou v rodine, spoločenstve, prípadne aj pred večernou svätou omšou.  Viac na webstránke: www.miliondeti.sk

V rámci našej pastoračnej jednotky sme pozvaní ma Taizé v St-Albert o 20.00 hod. tretie štvrtky mesiaca: 20/10 ; 17/11 ; 15/12.

V nedeľu 13.11.2022 plánuje našu misiu návšteviť biskup Bruselu Jean Kockerols.

Pondelok 28. novembra o 19.30 v sále pod kostolom premietame film „Slobodní“; sobotu 3. decembra plánujeme duchovnú obnovu; nedeľu 11. decembra podujatie “Vianoce predo dvermi“.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn