27. nedeľa v Cezročnom období

2.- 8.10. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa – 28. nedeľa v Cezročnom období
 • Dnes je na Ambiorixe brocante, Jenneval je obsadená.
 • Nnočná adorácia bude 7.10., 4.11., 2.12. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • Do 15. októbra treba nahlásiť deti na 1.sv. prijímanie. na mail@skmbrussels.be
 • 18.10. bude stretnutie Farskej rady po sv. omši.
 • 20.10. bude o 19h00 v kostole Gospeltalent s omšou o 18h00 a spolu s hosťami europoslanca p. Mikolášika
 • 22.10 o 18h00 na Jenneval 10 bude prednáška o zjavení Matky všetkých národov v Amsterdame.
 • Blížia sa voľby do Farskej rady (20.11.), prosím, porozmýšľajte o svojej kandidatúre do služby pre SKM.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Každý piatok bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Od dnešnej nedeľe sa k nám pridruží Poľská komunita. Sv. omšu budú mávať o 11h30.
 • 12.11. o 15h00 je plánovaná SK omša v Aachene v Jakobskirche.
 • 15.11. o 19h30 je plánovaný koncert hornového tria pod záštitou p. veľvislanca Vala
 • 17.11. je plánovaný koncert Brusinek o 20h00
Čítania
1. čítanie: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Žalm:  Ž 95
Refrén Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Evanielium Lk 17, 5-10
Piesne
Úvod: 238,1
Obetovanie: 238,5
Prijímanie: 270
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka