12.nedeľa v období cez rok

Pridal • Zverejnené

25.6. – 2.7. 2017

 • Sv. omše:
  • po., st. o 8h00
  • ut., št., pi. o 19h00
  • št. 29.6. o 19h00 Svätých Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok
  • ne. o 9h30 – 13. nedeľa v Cezročnom období
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Dnes sa lúčime so všetkými, ktorí natrvalo, alebo dočasne odchádzajú z Bruselu z dôvodu ukončenia vyslania, alebo aj iných dôvodov. Veľká vďaka za to, že sme mohli s Vami vytvárať spoločenstvo a za vašu obetavú pomoc. 
 • 8.7. bude o 10h Fatimská pobožnosť.
  • Od 19.7. do 9.9. sv. omše neudú.
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 7.7. bude nočná adorácia od 20h do 23h.
Čítania
1. čítanie:  
Žalm:  
Refrén  
2. čítanie  
Evanielium  
Piesne
Úvod: 218, 1  
Obetovanie: 210, 5 – 6  
Prijímanie: 297  
Záver: 219  
Zbierky

Dnešná:

Slovenská katolícka misia
Budúca:

Fabrique d’église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka