Vytesniť cirkvi do privátnej sféry

Brusel 7. septembra (TK KBS/RV) Tradičnú „Omšu za Európu“ (Missa pro Europa) na začiatku pracovného roka inštitúcií Európskej únie dnes v Bruseli koncelebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Symbolicky sa tak stalo v období slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Mons. Jozef Haľko zastupuje slovenský biskupský zbor v Komisii biskupov krajín Európskeho spoločenstva (COMECE). Pri eucharistickom slávení v kostole „Notre Dame au Sablon ako hostiteľ predsedal domáci arcibiskup Mons. Jozef De Kesel, koncelebroval vice-prezident COMECE Mons. Jean Kockerols, pomocný biskup Arcidiecézy Maline. Biskup Haľko sa prítomným prihovoril v homílii, ktorej preklad prinášame v plnom znení.

Prečítajte si tiež...