Náš príspevok pre Dobrú novinu

Na konci januára sme v našej farnosti uzatvorili kolednícku zbierku Dobrá novina. Celkovo sme vyzbierali € 4160. Po odrátaní výdavkov, ktoré boli vo výške € 1461.82, nám teda zostalo € 2698.18.  Táto suma (resp. to zaokrúhlime na € 2700) bude zaslaná na účet organizácie eRko. Presnejšie členenie výnosov aj výdavkov nájdete nižšie.

Všetkým by sme sa radi v mene SKM a projektu Dobrá novina poďakovali za štedrosť a za podporu tomuto podujatiu. Veľká vďaka tiež patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a spoločnosti APIMED s.r.o., ktorá nás aj počas posledného ročníka podporila sponzorskou medovinou. Pre informácie o ďalšom smerovaní projektov a konkrétnej pomoci, ktorú v Etiópii a Keni organizuje spoločnosť eRko, neváhajte navštíviť stránku www.dobranovina.sk

Použitie výnosov

 

Prečítajte si tiež...