Keď evanjelický farár učí katolíkov…

Veľmi inšpiratívny článok a kniha Katolického týdenníku. Nie len českej spoločnosti, ale má hodne čo povedať aj Slovákom a globálnemu svetu. Inšpirácia v Evanjelickom uhle pohľadu. Blízkosť zacelenia rán.

Fascinujúci výbuch intelektuálneho dialógu dvoch géniov ducha v knihe u nás vydanej vydavateľstvom Don Bosco db.

Ukážka z knihy na Postoy.sk

Prečítajte si tiež...