Pápež František ohlásil zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia.

Synoda (~spoločná cesta) sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023 vo Vatikáne, ale predtým v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi.

Viac: https://www.synoda.sk/sk

Ohláste sa, kto máte nejaké návrhy, kňaz môže za komunity predniesť myšlienky na dekanátnom stretnutí.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn