Sviatosť zmierenia

Každý človek potrebuje odpustenie, lebo si uvedomuje svoju nedokonalosť a slabosť. Odpustenie nie len to ľudské, ale aj znovu objavenie pravej Božej tváre, ktorý je láska. Táto sviatosť je prejavom túžby po odpustení a láske.

V rámci Slovenskej katolíckej misie je v zásade možnosť vyspovedať sa vždy pred sv. omšou, resp. po dohode s kňazom. Pri príprave na sviatosť zmierenia vám môže pomôcť aj nasledujúce spovedné zrkadlo.