Svätý rok milosrdenstva

Svätý otec František vyhlásil cirkevný rok 2016 za Svätý rok milosrdenstva. Začne sa slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. 2015 a zavŕši sa 20.11. 2016, v nedeľu Krista Kráľa. Počas tohto obdobia sa chceme aj my zapojiť do výzvy svätého otca prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré budú publikované na tejto stránke. Zároveň budeme postupne pridávať odkazy, texty či iné zdroje pre inšpiráciu.

Aktivity našej komunity

 • Putujúci obraz Milosrdného Ježiša – počas celého obdobia bude v našej komunite „putovať“ obraz Milosrdného Ježiša, prostredníctvom ktorého chceme prispieť k budovaniu spoločenstva ctiteľov Božieho milosrdenstva.

Aktivity diecézy Malines-Bruxelles

Odkazy

 

LogoSK

Skutky milosrdenstva

 • Skutky telesného milordenstva
  • Hladných kŕmiť
  • Smädných napájať
  • Nahých odievať
  • Pocestných sa ujať
  • Väzňov vykupovať
  • Chorých navštevovať
  • Mŕtvych pochovávať

 

 • Skutky duchovného milosrdenstva
  • Hriešnikov napomínať
  • Nevedomých vyučovať
  • Pochybujúcim dobre radiť
  • Zarmútených tešiť
  • Krivdu trpezlivo znášať
  • Ubližujúcim odpúšťať
  • Za živých a mŕtvych sa modliť

 Prednáška z duchovných cvičení karmelitána Vojtěcha Kodeta o márnotratnom otcovi.

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka