Svätý rok milosrdenstva

Svätý otec František vyhlásil cirkevný rok 2016 za Svätý rok milosrdenstva. Začne sa slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. 2015 a zavŕši sa 20.11. 2016, v nedeľu Krista Kráľa. Počas tohto obdobia sa chceme aj my zapojiť do výzvy svätého otca prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré budú publikované na tejto stránke. Zároveň budeme postupne pridávať odkazy, texty či iné zdroje pre inšpiráciu.

Aktivity našej komunity

 • Putujúci obraz Milosrdného Ježiša – počas celého obdobia bude v našej komunite “putovať” obraz Milosrdného Ježiša, prostredníctvom ktorého chceme prispieť k budovaniu spoločenstva ctiteľov Božieho milosrdenstva.

Aktivity diecézy Malines-Bruxelles

Odkazy

 

LogoSK

Skutky milosrdenstva

 • Skutky telesného milordenstva
  • Hladných kŕmiť
  • Smädných napájať
  • Nahých odievať
  • Pocestných sa ujať
  • Väzňov vykupovať
  • Chorých navštevovať
  • Mŕtvych pochovávať

 

 • Skutky duchovného milosrdenstva
  • Hriešnikov napomínať
  • Nevedomých vyučovať
  • Pochybujúcim dobre radiť
  • Zarmútených tešiť
  • Krivdu trpezlivo znášať
  • Ubližujúcim odpúšťať
  • Za živých a mŕtvych sa modliť

 Prednáška z duchovných cvičení karmelitána Vojtěcha Kodeta o márnotratnom otcovi.

Prečítajte si tiež...