Sväté omše počas veľkonočných sviatkov

Dávame do pozornosti, že počas veľkonočných sviatkov nebudú slúžené sv. omše. Posledná sv. omša pred sviatkami bude na Kvetnú nedeľu 9. apríla. Po sviatkoch bude prvá nedeľná sv. omša až 30. apríla.

Tí, ktorí zostávajú, sa môžu zúčastniť francúzskych sv. omší. V Gente budú slúžené veľkonočné obrady (okrem soboty) v slovenčine nasledovne:

Ak preferujete slávenie sviatkov v slovanskom jazyku pričom nemáte možnosť cestovať mimo Bruselu, môžte využiť pastoráciu Poľskej katolíckej misie v Bruseli. Veľkonočné obrady budú slávené v Notre Dame de la Chapelle, Place de la Chapelle 1, 1000 Bruxelles:

  • Zelený štvrtok: 19:00
  • Veľký piatok: 19:00 (o 18:30 krížová cesta)
  • Biela sobota: 19:00
  • Veľkonočná nedeľa: 7:00 (spojená s obradmi vzkriesenia), 9:30, 11:00, 17:30.

V rámci PKM bude aj požehnanie veľkonočných jedál, v sobotu 10:00-12:00 a 14:00-16:00 v polhodinových intervaloch.

Všetkým prajeme požehnané, pokojom a oddychom naplnené veľkonočné sviatky a pravú radosť zo Vzkrieseného Krista!

Prečítajte si tiež...