1. október je spomienka na svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiš a od Najsvätejšej Tváre. Hoci mala iba štrnásť rokov, chcela nasledovať svojich rodných sestier Paulíny a Márie do karmelitánskeho kláštora v Lisieux vo Francúzsku, čo sa aj uskutočnilo s povolením pápeža. Na rozkaz predstavenej začala písať Terézia svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny duše: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky dovedna.“ Trpezlivo znášala napríklad šuchotanie istej sestry v kaplnke alebo od inej spolusestry striekanie špinavej vody do tváre pri praní. Mnoho si tiež vytrpela kvôli chudobnej strave a krutej zime. Zomrela na tuberkulúozu 30. septembra 1897 ako dvadsaťštyri ročná v povesti svätosti.

Tento rok si pripomíname aj 50 rokov od zázraku uzdravenia Belgičanky na jej príhovor, čo prispelo k jej svätorečeniu (Maria Pellemans bola mladá farníčka z Koekelbergu, ktorá trpela tuberkulózou, no prebudila sa zázračne uzdravená počas svojej púte do Lisieux).

Relikvie svätej Terézie budú počas oktávy jej sviatku (teda do 8. októbra) sú k ucteniu veriacimi pútnikmi v pritomnosti vyloženej Sviatosti oltárnej v Bazilike Sacre Coeur na Koekelbergu, denne od rána 8.00 do večera 18.00 hod.; tiež je sprístupnená výstava k jej životu; s podporou Arcidiecézy Brusel srdečne odporúčame návštevu… Viac k ďaľšiemu programu jednotlivých dní: https://therese2023.be/bienvenue/la-quinzaine/

MODLITBA

Ó, svätá Terézia,

ty si bola vo svojom krátkom pozemskom živote zrkadlom anjelskej čistoty,

hrdinskej lásky a vernej oddanosti Bohu a teraz sa tešíš v nebesiach hojnej odmene svojich čností.

Pozri, prosím ťa, na mňa, a zľutuj sa nado mnou,

veď som tvojím (ou) ctiteľom (kou) a mám veľkú dôveru v tvoje orodovanie.

Pros za mňa Pannu Máriu, Kráľovnú nebies, ktorej vyvoleným kvietkom si bola a ktorá sa už za tvojho raného detstva na teba usmievala.

Pros moju milú Matku, ktorá je mocná pri Srdci svojho Syna, aby mi vyprosila milosť, o ktorú tak vrúcne prosím, aby ma ochraňovala po celý môj život.

Pros ju napokon, aby mi bola na pomoci najmä v hodinu mojej smrti.

Ó, svätá Terézia, radosť Srdca Ježišovho a miláčik Panny Márie Karmelskej,

oroduj za nás a spusť na nás v hojnej miere dážď ruží a vypros nám tie milosti,

o ktoré prosíme, aby sa tak splnila tvoja túžba – dobre robiť na zemi. 

Amen.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn