Sv. omše počas vianočných sviatkov

Dávame do pozornosti, že v období medzi 26. decembrom a 4. januárom nebudú slávené sv. omše vzhľadom na vianočné, prázdninové obdobie. Prvá sv. omša v novom roku bude 6. januára 2017 na slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) o 19:00. Sv. omše počas vianočných sviatkov budú slúžené nasledovne:

  • 24.12. – 16:00
  • 25.12. – 9:30

Prajeme všetkým požehnané, pokojom a oddychom naplnené vianočné sviatky a pravú radosť z príchodu Pána!

Prečítajte si tiež...