Sociálne projekty 2015

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Tento rok navrhla farská rad Slovenskej katolíckej misie podporiť projekt, ktorý tématicky súvisí s rokom zasväteného života vyhláseným svätým otcom Františkom. Zároveň odobrila návrh, aby podpora bola udelená Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorej hlavnou prioritou je šírenie Božieho slova prostredníctvom publikačnej činnosti. Týmto Slovenská biblická spoločnosť nepochybne prispieva k novým duchovným povolaniam a prehlbovaniu duchovného života tak lajkov ako aj tých, ktorí sa rozhodli žiť zasväteným životom.

Slovenská katolícka misia vyčlenila na podporu 1100 eúr. Dodatočná zbierka na tento účel, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 1. februára vyniesla ďalších 215 eúr. Celkovo sme tak podporili Slovenskú biblickú spoločnosť sumou 1315 eúr na aktivity súvisiace s revíziou Biblie. Viac o  činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti nájdete na ich internetovej stránke www.biblickaspolocnost.sk.

Veríme, že aj vďaka našej podpore prinesie tento projekt veľa dobrého ovocia vo forme rozširovania duchovnej potravy pre tých, ktorí to potrebujú. Tuto môžete nájsť zoznam podporených projektov v roku 20122013, a 2014.

V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.

Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…

 

Prečítajte si tiež...